పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

సభలు సమావేశాలు : 2019 సం. అనంతపూరులో పురస్కారము

2019 ఏప్రిల్ లో వికారి ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా తెలుగు భాషా వికాస ఉద్యమం అనంతపూరు వారిచే భాగవత గణనాధ్యాయికి శ్రీ.ములుకుట్ల ఆంజనేయశాస్త్రి తెలుగు పురస్కారం ప్రదానం సన్మానం చేసారు ఆ ఛాయాచిత్రాలు వీక్షించండి

అనంతపూరు-1    అనంతపూరు-2    అనంతపూరు-3    అనంతపూరు-5