పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ముందుమాట : గ్రంధాదులు - 2

విక్టరీ తెలుగు వ్యాకరణము 
  విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ, 520002   పుస్తకము
లిటిల్ మాస్టర్స్ డిక్షనరీ - ఇంగ్లీషు - తెలుగు   1998లో 
  పుస్తకము
బ్రౌన్స్ ఇంగ్లీషు - తెలుగు నిఘంటువు 

  పుస్తకము
పోతన తెలుగు భాగవతము (12 స్కంధములు)   1990 దశకములో   తితిదే వారి ప్రచురణ   సెట్టు
పెదబాలశిక్ష (గాజుల రామారావు)    గాజుల రామారావు   పుస్తకము
తెవికె - (తెలుగు వికిజిడియా) 

  అంతర్జాలము
తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (ఆచార్య జి ఎన్ రెడ్డిగారి)   1998లో   విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాదు - 500001   పుస్తకము
గజేంద్రమోక్షము 
  సుందర చైతన్య స్వామి   పుస్తకము
అనంతుని ఛందము   1921లో   వావిళ్ళ రామస్వామి అండ్ సన్స్, చెన్నపురి   పుస్తకము
శ్రీసూర్యారాయాంధ్ర నిఘంటువు, 1982 
 సాహిత్య ఎకాడమీ వారి ముద్రణ. సెట్టు