పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

సభలు సమావేశాలు : 2016, ఆగస్టు - 25 ఛాయాచిత్రాలు

తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - తృతీయవార్షికోత్సవము చిత్రమాలిక

1. చి. భావన కృష్ణగీతాలకు చేసిన అందమైన నాట్యాలతో సభాసదులను అలరించిన ఒక నాట్యభంగిమ.

”భావన”

2. శ్రీ బండి శ్రీనివాస్ సభా ప్రారంభము చేయుట.

”బండి

3. తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - తృతీయవార్షికోత్సవము
శ్రీ వేంకట కణాదగారి అమృతగాత్రంలో పద్యపఠనం.

”కణాద”

4.తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - తృతీయవార్షికోత్సవము
తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య వంశస్థులు, తిరుమల ఆస్తాన అన్నమయ్య కీర్తనలు ఆలాపించువారు శ్రీ హరినారాయణ స్వామి వారి చేతులమీదుగా ఆవిష్కరించిన శ్రీ "నారసింహ విజయం" ఆండ్రాయిడ్ చరవాణి ఆప్పు.

”యాప్

5. తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - తృతీయవార్షికోత్సవము
పోతన భాగవతజయంతి సందర్భంగా జరిపిన కృష్ణాష్టమి పోటీలలో క్విజ్ లో ప్రథమురాలిగా ఎన్నుకోబడి, ప్రముఖ కవి, సినిమా నటుడు శ్రీ తనికెళ్ళ భరణి గారి అమృత హస్తాలతో జ్ఞాపిక, ప్రశంసా పత్రం, నగదు బహుమతులను అందుకుంటున్న చి. "కె. జాహ్నవి సావిత్రి". ”జాహ్నవి”


6. తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ - తృతీయవార్షికోత్సవము
పోతన భాగవతజయంతి సందర్భంగా జరిపిన కృష్ణాష్టమి పోటీలలో క్విజ్ లో ద్వితీయురాలిగా ఎన్నుకోబడి, ప్రముఖ కవి, సినిమా నటుడు శ్రీ తనికెళ్ళ భరణి గారి అమృత హస్తాలతో జ్ఞాపిక, ప్రశంసా పత్రం, నగదు బహుమతులను అందుకుంటున్న చి. "డి. అశ్విత,", గుంటూరు.
”అశ్విత”


7. పోతన భాగవతజయంతి సందర్భంగా జరిపిన కృష్ణాష్టమి పోటీలలో వ్యాసరచనల పోటీల లో ద్వితీయునిగా గెలిచి; ప్రముఖ కవి, సినిమా నటుడు శ్రీ తనికెళ్ళ భరణి గారి అమృత హస్తాలతో జ్ఞాపిక, ప్రశంసా పత్రం, నగదు బహుమతులను అందుకుంటున్న చి. "పిఎస్ఆర్ కె ప్రసాదు".
”ప్రసాద్”


8. పోతన భాగవతజయంతి సందర్భంగా జరిపిన కృష్ణాష్టమి పోటీలలో వ్యాసరచనల పోటీల లో ప్రథమురాలిగా గెలిచి; అన్నమాచార్య వంశస్థులు శ్రీ హరినారాయణ స్వామి వారి అమృత హస్తాలతో జ్ఞాపిక, ప్రశంసా పత్రం, నగదు బహుమతులను అందుకుంటున్న చి. "చాగంటి సాయి తేజ".
”సాయి


9. పోతన భాగవతజయంతి సభ ఆరంభం సందర్భంగా చక్కటి కృష్ణుని ప్రార్థన ఆలపించినందుకు; ప్రముఖ కవి, సినిమా నటుడు శ్రీ తనికెళ్ళ భరణి గారి అమృత హస్తాలతో జ్ఞాపిక, అందుకుంటున్న చిన్నారి "చి. వేద".
”వేద”


10. పోతన భాగవతజయంతి సందర్భంగా కృష్ణగీతాలకు మనోరంజకంగా నాట్యాలు చేసి సభాసదులను అలరించినందుకు, ప్రముఖ కవి, సినిమా నటుడు శ్రీ తనికెళ్ళ భరణి గారి అమృత హస్తాలతో జ్ఞాపిక, ప్రశంసా పత్రం, నగదు బహుమతులను అందుకుంటున్న చి. "కె. జాహ్నవి సావిత్రి".
”జాహ్నవి


11. సభావేదికను ఎక్కుతూ సభకు నమస్కరిస్తున్న భాగవత గణనాధ్యాయి.

”గణనాధ్యాయి”

12. సన్మానము జ్ఞాపికలు స్వీకరించి మమ్ము ఆనందింప జేస్తున్న మాన్యులు ప్రముఖ సినీ నటులు, రచయిత ఆచార్య శ్రీ తనికెళ్ళ భరణి గారు..

”

13. సన్మానము జ్ఞాపికలు స్వీకరించి మమ్ము ఆనందింప జేస్తున్న మాన్యులు తిరుమల ఆస్తానంలో అన్నమాచర్య కీర్తనలు ఆలపించు స్వామి, శ్రీ తాళ్ళపాక హరినారాయణ స్వామి.

”తాళ్ళపాక”

14. సన్మానము జ్ఞాపికలు స్వీకరించి మమ్ము ఆనందింప జేస్తున్న మాన్యులు ప్రముఖ ప్రవచనాచార్యులు, పుష్పగిరి పీఠ ఆస్థాన భాగవతులు ఆచార్య శ్రీ ప్రభల సుబ్రహ్మణ్యం గారు..

”ప్రభల”

15. మాన్యులు తిరుమల ఆస్తానంలో అన్నమాచర్య కీర్తనలు ఆలపించు స్వామి, శ్రీ తాళ్ళపాక హరినారాయణ స్వామి వారితో భాగవత గణనాధ్యాయి.

”తాళ్ళపాక

16. మాన్యులు తెలుగుభాగవతం.ఆర్గ్ వ్యవస్తాపక అధ్యక్షులు, తెలుగు భాగవత ప్రచార సమితి వ్యవస్తాపక అధ్యక్షులు, భాగవత గణనాధ్యాయి. భాషణం

”గణనాధ్యాయి-”