పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రవేశిక : వార్తా ఉల్లేఖనాలు

శీర్షికలు

 1. 2013, సెప్టంబరు 26 - ఆవిష్కరణ
 2. 2014, నవంబరు - 4 సాక్షి నెట్టింట భాగవతం
 3. 2015 సం. గణాంకాలు - భాగవత గణనాధ్యాయి టైమ్ లైన్
 4. 2016 జనవరి తెలుగు వెలుగులో భాగవత మకరందం
 5. 2016,ఆగస్టు-16 శిరాకదంబం
 6. 2016, ఆగస్టు -25 తృతీయ వార్షికోత్సవము
 7. 2016-09-10_న్యూసు ఆప్పు ఛానలు దృశ్యకం
 8. 2008 ఈటివి - 2 పరిచయ దృశ్యకం
 9. 17 సెప్టంబరు 17
 10. గజేంద్ర ధామ్ వద్ద తెలుగు భాగవతం
 11. ఆస్ట్రేలియా తెలుగు మల్లిక ఫిబ్రవరి `18
 12. 04-06-2018-చరణిభాగవతంపై ఇండియన్ ఎక్సప్రెస్
 13. 06-06-2018 చరణిభాగవతంపై ఆంధ్రజ్యోతి
 14. 2018-08-06 సింగపూరు కరపత్ర విడుదల
 15. 2018-09-04 ఈక్షణంలో జయంత్యుత్సవాలు
 16. 2018-09-05 ఆంధ్రజ్యోతిలో జయంత్యుత్సవాలు
 17. 2018-09-07 ఈక్షణలో జయంత్యుత్సవాలు
 18. 2018-09-17 ఆంధ్రప్రభలో విరవ ఉత్సవాలు
 19. 2018-09-06 జైజై శంకర టివి
 20. 2018-09-18-ఆంధ్రజ్యోతి
 21. 2018-12-24 ఈటీవీ ప్రసారము
 22. 2019-01-04 Hans India
 23. హేన్స్ పేపర్ లో చరణిగ్రంథం
 24. 2019 సింగపూర్ శతగళార్చన - ఈటివి
 25. 2019- సింగపూర్ శతగళార్చన - ఆంధ్రజ్యోతి
 26. 2019 - సింగపూర్ భాగవత జయంతి - ఆంధ్రజ్యోతి
 27. 2019 - సింగపూర్ భాగవత జయంతి - ఈక్షణం
 28. 2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన - ఈటీవిలో
 29. 2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన ఎసిఎన్ ఛానల్
 30. 2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన టి-న్యూస్
 31. 2020 అన్నమయ్య శతగళార్చన టివి5 లో
 32. 2020 భాగవత జయంతి
 33. 2021- అన్నమయ్య శతగళార్చన
 34. వేలు ఖరీదు చేసే శ్రీ పోతన భాగవతం ఉచితంగా