పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రవేశిక : సభలు సమావేశాలు

శీర్షికలు

 1. ఆవిష్కరణ 28,ఆగస్టు-13
 2. 2013-అక్టోబరు,2 సత్సంగం సన్మానం
 3. 2015 - ఢిల్లీ - మియాపూరు
 4. 2014 Aug, 17 - ప్రథమ వార్షికోత్సవం
 5. 2015 సెప్టంబరు, 05 - ద్వితీయ వార్షికోత్సవం
 6. 2015 సెప్టంబరు, 11 - మియాపూరు
 7. 2016-ఏప్రిల్-09 ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ, న్యూఢిల్లీ
 8. 2016-04-10-భాగవత పూజా మహోత్సవపు పద్యాల పోటీ
 9. 2016-04-10 పోతన భాగవత పూజా మహోత్సవము
 10. 2016, జనవరి - 01 పురస్కారం
 11. 2016, ఆగస్టు - 25 భాగవత జయంతి
 12. 2016, ఆగస్టు - 25 ఛాయాచిత్రాలు
 13. 2016, ఆగస్టు 25 దృశ్యకం - ఆప్ ఆవిష్కరణ
 14. 2016, ఆగస్టు 25 దృశ్యకం అతిథి సత్కారం
 15. 2016, ఆగస్టు 25 ఉపన్యాసాలు కొన్ని
 16. 2016, జూన్ - 26 సత్సంగం దృశ్యకం
 17. 2016, జూన్- 26 సత్సంగం ఛాయా చిత్రాలు
 18. శ్రీ గోవిందానంద సరస్వతి వారి ఆశీర్వచన - భాషణ
 19. 2016-సింగపూరు సదస్సు
 20. 2016-చరణి గ్రంథ ఆవిష్కరణ
 21. 2017 ఫిబ్రవరి బమ్మెర
 22. 2017 భాగవత బంధువుల ఆత్మీయ సమాగమము
 23. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, హైదరాబాదు
 24. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, టాంపా, అమెరిక
 25. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, విరవ గ్రామం
 26. 2017 - చతుర్థ వార్షికోత్సవాలు, సింగపూరు
 27. 2018 పంచమ వార్షికోత్సవాలు
 28. 2019 సింగపూర్ అన్నమయ్య శతగళార్చన కనుకరులు
 29. 2019 - బాగవతరత్న పురస్కారము
 30. 2019 - సింగపూర్ భాగవత జయంతి సంబరాలు
 31. 2019 సం. అనంతపూరులో పురస్కారము
 32. 2019 నవంబరు మియాపూర్
 33. అన్నమయ్య శతగళార్చన 2020
 34. 2020 భాగవతరత్న పురస్కారాది (ఆన్ లైన్).
 35. 2020 ఆన్ లైన్ భాగవత జయంత్యుత్సవాలు
 36. 2021 - శతగళార్చన
 37. 2021-భాగవతజయంతి
 38. 2021 - అంతర్జాతీయ భాగవత జయంతి.
 39. 2022 - భాగవత జయంతి
 40. 2023 - భాగవత జయంతి